دوره آموزش HTML

اچ تی ام ال

 

 

شماره درس نام درس HTML
1 آموزش HTML اچی تی ام ال – درس اول
2 اهمیت HTML در اینترنت و صفحات وب
3 آموزش HTML اچی تی ام ال – درس دوم
4 آموزش HTML اچی تی ام ال – درس سوم
5 آموزش HTML اچی تی ام ال – درس چهارم – نوشتن HTML و ویرایشگرهای HTML
6 آموزش HTML – توجه به تگ های متا (Meta)
7 آموزش HTML درس 5 – مثال های مقدماتی
8 آموزش HTML درس 6 – عناصر HTML
9 آموزش HTML درس 7 – ویژگی های HTML
10 آموزش HTML درس 8 – Headings

 

دوره آموزش HTML